Türkiye’de fMRI ile yapılan ilk pazarlama araştırması yayınlandı

22 Ocak 2019
Posted in Bilimsel
22 Ocak 2019 admin

Türkiye’de fMRI ile yapılan ilk pazarlama araştırması yayınlandı

Dünyada fiyat indirimleri alanında, Türkiye’de pazarlama alanındaki ilk fMRI araştırması

“İndirimin Fonksiyonel Nöroanatomisi: Hızlı Tüketim Mallarında Fiyat İndirimlerinin Aktive Ettiği Beyin Alanlarının fMRI Tekniği ile Tespiti”

Pazarlama alanında, fiyatlandırma yöntemlerinin satın alma eğilimlerine yönelik etkisi her zaman incelenmeye değer bir merak konusu olmuştur. Son yıllarda gelişmekte olan tüketici nörobilimi ve nöropazarlama alanları, pazarlama faaliyetleri ve satın alma kararlarına yönelik sorulara ışık tutmaya başlamıştır. Öte yandan fiyat indirimlerinin beyindeki nöral karşılığına dair herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışmada hızlı tüketim malları (FMCG) kategorisinde indirimli fiyatların hangi beyin bölgesinde etkili olduğu ve aktivasyon bölgelerinin satın alma kararı ile ilişkisine dair nöral etkilerin ortaya çıkarılması amaçlanmaktadır. Araştırmanın diğer bir amacı ise indirimli fiyatların cinsiyet ve S.E.S. gruplarına dair aktivasyon alanlarının belirlenmesidir. Bu çalışmada fiyat rekabetinin yoğun olarak yaşandığı gıda kategorisindeki 40 hızlı tüketim malına %50 oranında fiyat indirimi uygulanmıştır. Çalışma 18-45 yaş arası, sağ el baskın, 47 gönüllü katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Katılımcılar fMRI taramasındayken 40 ürüne ait perakende satış fiyatları ve bunlara %50 indirim uygulanmış fiyatlar gösterilmiştir. Son aşamada ise gösterilen indirimli fiyattan ürünleri satın almak isteyip istemedikleri sorulmuştur. Katılımcılar fMRI uyumlu bir kumanda ile soruyu cevaplamıştır.  Uygulanan fiyat indirimine yönelik olarak beyinde aktive olan, istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar tespit edilmiştir. Fiyat indirimlerinin nöral etkisine dair bulgulara ulaşılan bu çalışma, fiyatlandırma alanında gelecekte yapılacak araştırmalara da önemli ipuçları sunmaktadır.