Tüketici Nörobilimi ve Nöropazarlama (Nöromarketing) Nedir?

2016 Yılında yayınladığımız "Nöropazarlamaya Giriş" kitabından alıntıdır.

Tüketici Nörobilimi ve Nöropazarlama (Nöromarketing) Nedir?

Şirketler, pazarlama aktiviteleri için her yıl 400 milyar dolardan fazla bütçe harcıyor. Rakamın büyüklüğüne rağmen bu bütçenin ne kadar etkili kullanıldığını tahmin etmek ise oldukça zor. Ancak ilk olarak 90’lı yıllarda Harvard Üniversitesi’ndeki araştırmacıların uygulamaya başladığı yeni metodlar ve teknolojiler, pazarlama uyaranlarının (reklamlar, sloganlar, logolar, fiyatlar, ambalajlar vs.) tüketiciler üzerinde ne kadar etkili olduğunu gösteren bilişsel ve duygusal durumları, direkt olarak görüntüleme imkanı sunuyor. Nörofizyolojik ve psikofizyolojik ölçümler, pazarlamacıları yerine göre geleneksel metodlardan daha gerçekçi sonuçlara ulaştırıyor.

Tanım olarak nöropazarlama, tüketici davranışlarını etkileyen duygusal, dürtüsel ve bilişsel tepkilerin nörobilim teknikleriyle araştırılması ve elde edilen bulguların pazarlama iletişimi stratejilerine yön vermesidir. Geleneksel araştırmalardan en büyük farkı, sözlü beyanlara değil nörofizyolojik tepkilere dayanıyor olmasıdır.

Nöropazarlamanın gerçekte ne olduğunu anlamanın en kolay yolu elbette örneklerdir. Bu örneklerden en klişeleşmiş olanı ise Pepsi – Coca Cola rekabeti olsa gerek. İki marka da 100 yılın üzerinde çok güçlü bir pazarlama yönetimi yürütüyor. Bunlar pazar paylarını artırmak için muazzam bütçeler harcayabilen markalar. 1975 yılında Pepsi, AVM’lerde ve kamusal alanlarda kör tadım testleri yapmaya başlıyor. [1] 80 ve öncesinde doğanların hatırlayacağı hani şu eski margarin reklamlarında olduğu gibi. Bu kör tadım testlerine göre Amerikalıların Pepsi’yi daha çok tercih ettiği görülüyor. Pepsi, Coca Cola’dan daha lezzetli olduğunu öne süren büyük bir kampanyayı bu sonuca dayanarak başlatıyor. İşin kötüsü aynı testi Coca Cola da, gizlice yaptırdığında yine katılımcıların %57’sinin Pepsi’yi seçtiğini görüyor. Coca Cola yöneticilerinin de bu tadım testine inanarak, kendi formüllerinde değişikliğe gitmesiyle (New Coke olayı) durum daha da kötüleşiyor. Coca Cola, pazar payını ilk kez Pepsi’ye kaptırıyor. Apar topar eski formüle geri dönüldüğünde pazar payı yine Coca Cola lehine dönmeye başlıyor. Buraya kadarki süreç bir tadım testinin yarattığı felakete iyi bir örnektir. Daha sonra iki konuda markaların yanlış yönlendirildiği dile getiriliyor. İlk olarak sadece bir yudum içilerek yapılan tadım testinin tam bir deneyim yaratmadığı ortaya konuyor. İkinci olarak ise tüketicilerin ürünleri markasını bilerek aldıkları, markaların gösterilmediği bu testlerde marka etkisinden soyutlandırmanın doğru etkiyi yaratmadığı belirtiliyor.

Nörobilim teknikleri işin içine girince marka etkisine dair daha net bulgular ortaya çıkartılıyor. 2004 yılında Amerikalı nörobilimci ve Virginia Tech Carilion Research Institute, Human Neuroimaging Lab and Computational Psychiatry bölüm direktörü Read Montague ve ekibi, fMRi yöntemiyle 67 kişinin beyin aktivasyonunu inceliyor. [2] Katılımcıların, markasını bilmeden içtikleri Coca Cola, orbitofrontal korteks yani sanat, güzel bir yüz, müzik ya da bir tattan hoşlandığımızda aktive olan bölgeyi hareketlendiriyor. Öte yandan markası bilinerek içilen Coca Cola ise hipokampüs ve dorsolateral prefrontal korteks yani beynimizin bellek ve ödül sistemiyle alakalı bölgelerinin aktive olmasını sağlıyor. Markasının Pepsi olduğu söylenen ama aslında Coca Cola olan kola içildiğinde ise aynı aktivasyon gerçekleşmiyor. Bu da bize marka ve bellek arasındaki ilişkinin satın alma tercihlerimizde ne kadar büyük bir rol oynadığını gösteriyor.

Kavramların tanımlarını doğru kullanmak gerekir. Çünkü aynı kavramı farklı tanımladığımız için hayatta bir çok tartışma yaşıyoruz. Nöropazarlama (Neuromarketing) ve Tüketici Nörobilimi (Consumer Neuroscience) arasındaki farkı anlatmakla başlayalım. Nöro pazarlama, dünyadaki birçok akademisyen ve araştırmacı tarafından, nörobilim araçlarının tüketici içgörüleri ve pazarlama etkinlikleri açısından ticari kullanımı şeklinde ifade edilmektedir. Tüketici nörobilimi ise tüketici psikolojisi ve davranışlarını daha iyi anlayabilmek için yine nörobilim araçlarıyla yapılan daha geniş kapsamlı, akademik çalışmalar olarak tanımlanmaktadır.

Nörobilimciler açısından ise nöropazarlama, temel nörobilim araştırma sonuçlarıyla yeniden gözden geçirilen pazarlama yöntemleri ve stratejileri anlamına gelmektedir. Nöropazarlama yalnızca tüketicinin ihtiyaçlarının ve seçimlerinin belirlenmesinde yardımcı bir alan olarak görünse de aslında sosyal davranışların biyolojik temellerini gerçek yaşamda test edebilmemize izin veren çok kıymetli bir araştırma platformudur. [3]

Tüketici araştırmalarında 20 yıldan fazla bir deneyimi olan ve nöropazarlamanın dünyadaki öncülerinden olan Steve Genco nöropazarlamayı, nörobilim teknikleri ve metodlarına dayanan pazar araştırma aktivitesi ve bunlar sonucu elde edilmiş tüketici içgörüleri kullanılarak yapılan pazarlama aktiviteleri olarak iki dalda tanımlıyor. [4] Nöropazarlama aslında tüm pazar araştırmaları ile aynı problemi çözmeye çalışmaktadır: Bir şirketin, gelirini ve karını artırırken pazarlama ve marka iletişiminde kullandığı bütçeyi, müşterilerine verdiği değer doğrultusunda en iyi şekilde nasıl harcayabileceği. Aslına bakarsanız nöropazarlama, araştırmanın farklı bir türü olarak pazarlamacılar için belli alanlarda diğer araştırma tekniklerinden daha iyi bir çözüm sunuyor.

Nöropazarlamanın temel amacı, tüketicilerin satın alma davranışlarını anlamaktır. Bu ise çoğunlukla beynimizdeki limbik sistemde gerçekleşen dürtülere dayalı bir süreçtir. Dürtüler üzerinde ise duyguların büyük bir etkisi bulunmaktadır. Hangi duygusal süreçlerin bizi satın alma kararına yönelttiğini bilmek, pazarlamaya harcanan çabanın kolaylaştırılmasını, bütçenin verimli kullanılmasını sağlayabilmektedir. Özellikle de kampanyalar, reklamlar, ürün tasarımları, fiyatlama, mağaza tasarımları ve tüketici deneyimi alanlarında.

Günümüzde üretim ve iletişim araçlarının artması ile rekabet öylesine şiddetlendi ki her gün 3000 ile 5000 civarında reklama maruz kalıyoruz. Beynimiz ise bilinç dışımız tarafından koordine edilen mükemmel bir hızda bu reklamların hangilerine dikkat edeceğimizi filtreliyor. Dikkatin filtrelenmesinden sonra da sıra bilginin, hafızanın giriş kapısı denilen hipokampüs bölgesinde filtrelenmesine geliyor. Bu sayede ya birkaç saniye de gördü- ğümüzü unutuyoruz ya da bu bilgi uzun süreli belleğimize gönderiliyor. Örneğin sürekli ve yoğun strese maruz kalmak beynimizdeki hipokampüs bölgesini yıpratıyor ve küçültüyor. Bunun sonucunda ise bellek zayıflığı oluşuyor, hatırlama zorlukları yaşanıyor. Hatta 2001 yapımı Memento adlı filmde olduğu üzere her iki hemisferdeki hipokampüs bölgesi hasarlı bireyler yeni olan hiçbir şeyi hafızalarına kaydedemiyorlar.

Tüketicileri ikna etmek için hazırlanan kampanyaların, rakiplerin kampanyalarından daha etkili olabilmesi için harcanan efor her geçen gün daha da artıyor. Kampanyaların dönüşümündeki ölçümlemeler için daha tutarlı teknikler aranıyor. Daha fazla detay, daha fazla tüketici içgörüsüne ihtiyaç duyuluyor. Öte yandan pazarlama stratejilerinin ve tekniklerinin gelişimine rağmen elde edilen ölçümler, hala bize tutarlı ve net sonuçlar vermek yerine tahmini bir yol gösterici olarak işlev görüyor. Problemin temelinde ise tüketicilerin zihninde yer alan ve hatta kendilerinin bile farkında olmadığı bilinç dışı etkileri görememek yatıyor.

Kaynak: KO Erdemir, Ö Yavuz, Nöropazarlamaya Giriş, İstanbul, Brand Map, 2016

Bu bilgiler yeterli gelmedi mi?

``TÜKETİCİ NÖROBİLİMİ VE NÖROPAZARLAMA`` kitabımızı tavsiye ederiz.

Tüketici nörobilimi ve nöropazarlama hakkında en detaylı bilgiler nörobilim uzmanı Kılınç Orhan Erdemir ve araştırma direktörü Ömer Yavuz tarafından yazıldı. “Nöropazarlamaya Giriş” kitabının geliştirilmiş yeni versiyonu olan bu kitap, fonksiyonel MR’dan EEG’ye, eye tracking’den facial coding’e tüm teknolojiler hakkında detaylı bilgiler, araştırma örnekleri, araştırma alanları ve bulgulara dair önemli detayları gün ışığına çıkarmaktadır.