Tüketici Nörobilimi ve Nöropazarlama Araştırmaları
Eğitim ve Workshop

Prof. Dr. Sinan Canan

1972 yılında Ankara’da doğdu. Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü’nden mezun oldu. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı’nda yüksek lisans, aynı kurumun Fizyoloji Anabilim Dalı’nda ise doktora eğitimini tamamladı. 2010 yılında Tıbbi Fizyoloji Doçenti ünvanını aldı. Başkent, Turgut Özal ve Yıldırım Beyazıt Üniversitelerinin tıp fakültelerinde toplam 10 yılı aşkın süre öğretim üyesi olarak çalıştı. Tüm akademik kariyeri boyunca disiplinlerin sınırlarında yer alan araştırma konularıyla ilgilenmeyi tercih etti.

Kaos Teorisi, Karmaşıklık, Fraktal Geometri, Doğadaki biçimler, Öğrenme, Lisan ve afazi, Zihin ve Beyin gibi konularda ülke çapında genel dinleyiciye yönelik konferans ve programlar düzenlemekte, bilimi ve özellikle de zor addedilen bilimsel konuları herkesin anlayabileceği anlatılara dönüştürme işi, zamanının çoğunu kaplamaktadır. “Kimsenin Bilemeyeceği Şeyler” , “Değişen Beynim” ve “Unutulacak Şeyler” adlı kitapların yazarıdır. Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü’nde öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir.

Öğr. Gör. Kılınç Orhan Erdemir

1980 yılında Karşıyaka İzmir’de doğdu. Üniversite eğitimi sırasıyla Muğla Üniversitesi Kamu Yönetimi (lisans), Kadir Has Üniversitesi M.B.A. (1. yüksek lisans), Üsküdar Üniversitesi Nörobilim (2. yüksek lisans) alanlarındadır. Kişisel bakım, inşaat ve perakende sektörlerinde yurtiçi ve yurtdışı ürün, marka ve pazarlama yöneticiliği yapan Erdemir, 2010 yılından itibaren beyin ve tüketici davranışları arasındaki ilişkiye odaklanmaya başladı. Nörobilim bulgularının pazarlama ve marka iletişimine nasıl yön verebileceğine dair çalışmalarına, 2014’den bu yana kurucu ortağı olduğu Neuro Discover araştırma şirketinde yönetici ve 2017’den bu yana Üsküdar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak devam etmektedir. Türkiye’de pazarlama alanındaki ilk fMRI çalışmasını ve dünyada da fiyat indirimleri alanındaki ilk fMRI çalışmasını yapmış olan Erdemir’in bir nörobilimci olarak uzmanlık alanı bir beyin görüntüleme yöntemi olan fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemedir.

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Nöro bilim araştırmaları son yıllarda sosyal bilimlerle entegrasyon sağlamakta ve pazarlama, siyaset, mimari, psikoloji gibi alanlarda da paradigma değişimlerine sebep olmaktadır. 2000’li yılların başından itibaren özellikle pazarlama araştırmalarında sıklıkla kullanılmaya başlanan nöro bilim araştırmaları, tüketici nöro bilimi ya da nöro pazarlama denilen yeni bir alanın oluşmasını sağlamıştır. Bu sertifika programı, geleneksel araştırma yöntemleriyle elde edilemeyen tüketici algıları ve içgörülerinin tespit edildiği nöro pazarlama araştırmalarının pek de fazla değinilmeyen mutfağını göstermeyi ve öğretmeyi amaçlamaktadır.

Bu eğitim programının sonunda katılımcılar; beyin-davranış ilişkisine dair temel bilgileri, nöro pazarlama bulgularını ve bunları pazarlama stratejilerinde nasıl uygulayabileceklerini, nöro pazarlama araştırmalarının nasıl yapıldığını bizzat deneyimleyerek öğrenecekler.

Bu eğitim ve workshop programı, sadece şirket içi olarak yapılmaktadır. Genel katılıma açık eğitimimiz bulunmamaktadır.

Kimler Katılmalı?

Bu eğitim programı temel olarak dört ana gruptaki kitleye hitap etmektedir:

 • Tüketicilerin derin içgörülerini anlayıp pazarlama stratejilerinde kullanmayı amaçlayan pazarlama profesyonelleri
 • Nöro pazarlama ve Tüketici Nöro Bilimi alanında akademik çalışmalar hedefleyen akademisyenler
 • Nöro pazarlama alanında uzmanlık edinmek isteyen kantitatif ve kalitatif araştırmacılar

Eğitim Programının İçeriği

1. Bölüm: Beyin Bilimine Giriş

 • Beyin nedir, ne işe yarar?
 • Beynin fonksiyonel işlevleri, beyin-davranış ilişkisi
 • 4 milyon yıllık ince ayarlarımız
 • 3 katlı beyin
 • Duygusal, dürtüsel ve bilinçli sistemler arasındaki ilişkiler
 • Kararlarımızı nasıl veriyoruz?
 • Bağımlılıklar neden var?

 2. Bölüm: Nöro Pazarlamaya Giriş

 • Nöro Pazarlama ve Tüketici Nöro Bilimi nedir?
 • Geleneksel Araştırmalar ve Nöro Bilim Araştırmalarının farkı
 • Neden nöro pazarlama?
 • Duyguların Önemi
 • Beyin Ödül Sistemi

3. Bölüm: Nöro Pazarlama Ölçümleri ve Workshop

 • Ölçüm Teknikleri (EEG, Eye Tracking, Facial Coding, GSR, Kalp Ritmi)
 • Temel Bulgular (Dikkat, duygusal uyarım, yaklaşma/kaçınma motivasyonu, heyecan/stres, 9 spesifik duygu)
 • Kullanım alanlarından örnekler
 • Ölçüm tekniklerinin kullanıldığı workshop çalışmaları

Workshop

Türkiye’de ilk defa bir nöro pazarlama eğitimi, tüm yöntemleriyle gerçek araştırmalar yaparak öğrenme imkanı sağlamaktadır. Nöro bilimin pazarlama araştırmalarında nasıl kullanıldığına ilişkin örnekler, EEG, Eye tracking, Facial Coding, GSR, Kalp ritmi ölçümleme sistemleri ile uygulamalı olarak anlatılacaktır. Bu sayede katılımcılar kendi araştırmalarını yapacakları veya dışarıdan araştırma hizmeti alacakları zaman araştırmanın tekniğini ve metodunu kontrol edebilecek; test, kalibrasyon, veri toplama, analiz süreçlerini bizzat deneyimleyerek öğrenecektir.

Katılım Belgesi: Tüm katılımcılara, katılım belgesi verilecektir.

Eğitim süresi: Toplam 8 Saat

Eğitim saatleri: 10:00-18:00 saatleri arasındadır.

Kaynaklar: Tüm katılımcılara nöro pazarlamanın bilimsel temellerini oluşturan önemli akademik makaleler ve “Nöro Pazarlamaya Giriş” kitabı sunulacaktır.