Tüketici Nöro Bilimi ve Nöro Pazarlama Araştırmaları

Şirket İçi Eğitim ve Workshop Programı

Bu eğitim programı ile cevabını bulabileceğiniz sorulardan birkaçı:

 1. Bir nöro pazarlama araştırması nasıl yapılır?
 2. Nöro pazarlama araştırmalarında hangi veri toplama yazılımları kullanılır?
 3. Nöro pazarlama araştırmalarında kullanılan teknolojiler nelerdir?
 4. En uygun yazılım ve cihaz seçimi nasıl yapılır?
 5. Laboratuvar ortamı nasıl hazırlanmalı?
 6. Deney tasarımında dikkat edilmesi gereken kritik faktörler nelerdir?
 7. Doğru örneklem seçiminin kıstasları nelerdir?
 8. Nörofizyolojik tepkiler nelerdir?
 9. Nörofizyolojik tepkiler nöro pazarlama araştırmalarında nasıl değerlendirilir?

Doç. Dr. Uğur Batı

EĞİTİMCİLER

Kılınç Orhan Erdemir

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Nöro bilim araştırmaları son yıllarda sosyal bilimlerle entegrasyon sağlamakta ve pazarlama, siyaset, mimari, psikoloji gibi alanlarda da paradigma değişimlerine sebep olmaktadır. 2000’li yılların başından itibaren özellikle pazarlama araştırmalarında sıklıkla kullanılmaya başlanan nöro bilim araştırmaları, tüketici nöro bilimi ya da nöro pazarlama denilen yeni bir alanın oluşmasını sağlamıştır. Bu sertifika programı, geleneksel araştırma yöntemleriyle elde edilemeyen tüketici algıları ve içgörülerinin tespit edildiği nöro pazarlama araştırmalarının pek de fazla değinilmeyen mutfağını göstermeyi ve öğretmeyi amaçlamaktadır.

Bu eğitim programının sonunda katılımcılar; beyin-davranış ilişkisine dair temel bilgileri, nöro pazarlama bulgularını ve bunları pazarlama stratejilerinde nasıl uygulayabileceklerini, nöro pazarlama araştırmalarının nasıl yapıldığını bizzat deneyimleyerek öğrenecekler.

Bu eğitim ve workshop programı, sadece şirket içi olarak yapılmaktadır. Genel katılıma açık eğitimimiz bulunmamaktadır.

a1

Kimler Katılmalı?

Bu eğitim programı temel olarak dört ana gruptaki kitleye hitap etmektedir:

 • Tüketicilerin derin içgörülerini anlayıp pazarlama stratejilerinde kullanmayı amaçlayan pazarlama profesyonelleri
 • Nöro pazarlama ve Tüketici Nöro Bilimi alanında akademik çalışmalar hedefleyen akademisyenler
 • Nöro pazarlama alanında uzmanlık edinmek isteyen kantitatif ve kalitatif araştırmacılar

a3

Eğitimin İçeriği

1. Bölüm:
Tüketici Bilimine Giriş
a. İletişim 4 jenerasyonda nasıl değişti!?
b. Deneyimden duyuya: Deneyimsel Pazarlama ve Duyusal Markalama
c. Bu yeni tüketici dedikleri nedir?
d. Tüketici içgörüsü: Anahtar elimizde
e. Nöropazarlama: Beyne Fısıldayan Adamlar

2. Bölüm:
Beyin Bilimine Giriş

a. Beyin-Davranış İlişkisinin Kısa Tarihi
b. Beyine Genel Bir Bakış
c. Sinir Sistemi
d. Limbik Sistem
e. Beyin Ödül Sistemi
f. Karar Verme Sistemleri

3. Bölüm:
Nöro Pazarlamaya Giriş

a. Nöro Pazarlama nedir?
b. Geleneksel Araştırmalar ve Nöro Pazarlama
c. Beyana Dayalı Ön Yargılar
d. Temel Nöro Pazarlama Bulguları
e. Nöro Pazarlama ve Etik

4. Bölüm
Nöro Pazarlama Araştırmaları ve Workshop

a. Yazılım ve Donanım Seçimi
b. Laboratuvar Kurulumu
c. Ölçüm Teknikleri (EEG, Eye Tracking, Facial Coding, GSR, Kalp Ritmi)
d. Uygulama Alanları
e. Uygulama Çalışması

a4

Workshop

Türkiye’de ilk defa bir nöro pazarlama eğitimi, tüm yöntemleriyle gerçek araştırmalar yaparak öğrenme imkanı sağlamaktadır. Nöro bilimin pazarlama araştırmalarında nasıl kullanıldığına ilişkin örnekler, EEG, Eye tracking, Facial Coding, GSR, Kalp ritmi ölçümleme sistemleri ile uygulamalı olarak anlatılacaktır. Bu sayede katılımcılar kendi araştırmalarını yapacakları veya dışarıdan araştırma hizmeti alacakları zaman araştırmanın tekniğini ve metodunu kontrol edebilecek; test, kalibrasyon, veri toplama, analiz süreçlerini bizzat deneyimleyerek öğrenecektir.

a6

Katılım Belgesi

Tüm katılımcılara, katılım belgesi verilecektir.

a5

Eğitim süresi: Toplam 14 Saat

Eğitim saatleri: 10:00-17:00 saatleri arasındadır.

Yer: Şirket içinde veya Wish More Hotel, Kocatepe Mah. Cicoz Yolu Cad. No: 207 Bayrampaşa – İstanbul (Forum İstanbul AVM karşısı)

Kaynaklar: Tüm katılımcılara nöro pazarlamanın bilimsel temellerini oluşturan önemli akademik makaleler ve “Nöro Pazarlamaya Giriş” kitabı sunulacaktır.

İletişim: egitim@neurodiscover.com  –  (212) 266 80 36