Tüketici Nörobilimi ve Nöropazarlama Araştırmaları
Eğitim ve Workshop

Eğitimin Kapsamı ve Hedefi

Nöro bilim araştırmaları son yıllarda sosyal bilimlerle entegrasyon sağlamakta ve pazarlama, siyaset, mimari, psikoloji gibi alanlarda da paradigma değişimlerine sebep olmaktadır. 2000’li yılların başından itibaren özellikle pazarlama araştırmalarında sıklıkla kullanılmaya başlanan nöro bilim araştırmaları, tüketici nöro bilimi ya da nöro pazarlama denilen yeni bir alanın oluşmasını sağlamıştır. Bu sertifika programı, geleneksel araştırma yöntemleriyle elde edilemeyen tüketici algıları ve içgörülerinin tespit edildiği nöro pazarlama araştırmalarının pek de fazla değinilmeyen mutfağını göstermeyi ve öğretmeyi amaçlamaktadır.

Bu eğitim programının sonunda katılımcılar; beyin-davranış ilişkisine dair temel bilgileri, nöro pazarlama bulgularını ve bunları pazarlama stratejilerinde nasıl uygulayabileceklerini, nöro pazarlama araştırmalarının nasıl yapıldığını bizzat deneyimleyerek öğrenecekler.

Bu eğitim ve workshop programı, sadece şirket içi olarak yapılmaktadır. Genel katılıma açık eğitimimiz bulunmamaktadır.

Kimler Katılmalı?

Bu eğitim programı temel olarak dört ana gruptaki kitleye hitap etmektedir:

 • Tüketicilerin derin içgörülerini anlayıp pazarlama stratejilerinde kullanmayı amaçlayan pazarlama profesyonelleri
 • Nöro pazarlama ve Tüketici Nöro Bilimi alanında akademik çalışmalar hedefleyen akademisyenler
 • Nöro pazarlama alanında uzmanlık edinmek isteyen kantitatif ve kalitatif araştırmacılar

Eğitimci: Üsküdar Üniversitesi Öğr. Gör. Kılınç Orhan Erdemir, Nörobilim Uzmanı

Nörobilim ve pazarlama uzmanıdır. Karşıyaka, İzmir’de doğdu ve büyüdü. Üniversite eğitimi sırasıyla Muğla Üniversitesi Kamu Yönetimi (lisans), Kadir Has Üniversitesi M.B.A. (1. yüksek lisans), Üsküdar Üniversitesi Nörobilim (2. yüksek lisans) alanlarındadır. Kişisel bakım, inşaat ve perakende sektörlerinde yurt içi ve yurt dışı ürün, marka ve pazarlama yöneticiliği yapan Erdemir, 2010 yılından itibaren beyin ve tüketici davranışları arasındaki ilişkiye odaklanmaya başladı. Nörobilim bulgularının pazarlama ve marka iletişimine nasıl yön verebileceğine dair çalışmalarına, 2014’den bu yana kurucu ortağı olduğu Neuro Discover araştırma şirketinde devam etmektedir. Neuro Discover’daki tüketici nörobilimi araştırmalarından elde edilen bulguları iletişim çalışmalarında değerlendiren C-Lab Adworks reklam ajansının da kurucuları arasında yer almaktadır. 2017’den bu yana Üsküdar Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak Nöropazarlama Yüksek Lisans bölümünde Nöropazarlamaya Giriş ve Nöropazarlama Laboratuvarı derslerini vermektedir. Türkiye’de pazarlama alanındaki ilk fMRI çalışmasını ve dünyada da fiyat indirimleri alanındaki ilk fMRI çalışmasını yapmış olan Erdemir’in bir nörobilimci olarak uzmanlık alanı, beyinde aktive olan bölgelerin tespitinde kullanılan fonksiyonel manyetik rezonans görüntülemedir.

Eğitim Programının İçeriği

1. Bölüm: Beyin Bilimine Giriş

 • Beyin nedir, ne işe yarar?
 • Beynin fonksiyonel işlevleri, beyin-davranış ilişkisi
 • 4 milyon yıllık ince ayarlarımız
 • 3 katlı beyin
 • Duygusal, dürtüsel ve bilinçli sistemler arasındaki ilişkiler
 • Kararlarımızı nasıl veriyoruz?
 • Bağımlılıklar neden var?

 2. Bölüm: Nöro Pazarlamaya Giriş

 • Nöro Pazarlama ve Tüketici Nöro Bilimi nedir?
 • Geleneksel Araştırmalar ve Nöro Bilim Araştırmalarının farkı
 • Neden nöro pazarlama?
 • Duyguların Önemi
 • Beyin Ödül Sistemi

3. Bölüm: Nöro Pazarlama Ölçümleri ve Workshop

 • Ölçüm Teknikleri (EEG, Eye Tracking, Facial Coding, GSR, Kalp Ritmi)
 • Temel Bulgular (Dikkat, duygusal uyarım, yaklaşma/kaçınma motivasyonu, heyecan/stres, 9 spesifik duygu)
 • Kullanım alanlarından örnekler
 • Ölçüm tekniklerinin kullanıldığı workshop çalışmaları

Workshop

Türkiye’de ilk defa bir nöro pazarlama eğitimi, tüm yöntemleriyle gerçek araştırmalar yaparak öğrenme imkanı sağlamaktadır. Nörobilimin pazarlama araştırmalarında nasıl kullanıldığına ilişkin örnekler eye tracking, facial coding, deri iletkenliği, kalp ritmi ölçümleme sistemleri ile uygulamalı olarak anlatılacaktır. Bu sayede katılımcılar kendi araştırmalarını yapacakları veya dışarıdan araştırma hizmeti alacakları zaman araştırmanın tekniğini ve metodunu kontrol edebilecek; test, kalibrasyon, veri toplama, analiz süreçlerini bizzat deneyimleyerek öğrenecektir.

Katılım Belgesi: Tüm katılımcılara, Tüketici Nörobilimi katılım belgesi verilecektir.

Eğitim süresi: Toplam 8 Saat

Eğitim saatleri: 10:00-18:00 saatleri arasındadır.