Neuro Discover, Türkiye’deki en kapsamlı nöro pazarlama araştırma şirketi olarak EEG, göz izleme, yüz ifade tanımlama, deri iletkenliği ve kalp ritmi ölçümlerinin entegrasyonunu gerçekleştirmektedir. Bu ölçümler, birbirlerini tamamlayacak, bulguların tutarlılığını ve geçerliliğini artıracak şekilde özel yazılımlarla analiz edilmektedir. Her araştırmayı o çalışmanın beklentileri doğrultusunda, başta nörobilim ve pazarlama iletişimi uzmanları olmak üzere, kalitatif ve kantitatif araştırma uzmanları, marka iletişimi, dijital pazarlama, siyasal iletişim uzmanları ile birlikte değerlendirmekte ve en etkili optimizasyon önerilerini bu doğrultuda ortaya koymaktadır.

Nöro pazarlama alanında marka deneyimi, reklam, ürün ve ambalaj tasarımı, duyusal pazarlama, sinema, satış noktası ve siyasal iletişim araştırmaları yürüten Neuro Discover, markalar ve akademisyenlere özel, el değmemiş alanlarda da araştırma çalışmaları tasarlamakta ve yürütmektedir.

Dünya’da Neuro Politics alanındaki araştırmalarıyla öncü konumunda olan Neuro Discover’ın nöro bilim tekniklerine dayanan siyasal iletişim analizleri, The New York Times gazetesinin ulusal ve uluslararası baskılarında manşetten yayınlanarak tüm dünyanın dikkatini çekmiştir. Ayrıca Uğur Batı ve Orhan Erdem’in yazdığı, dünyadaki ilk nöro politik kitabı vasfındaki “Ben Bilmem Beynim Bilir”, Neuro Discover’ın, özel olarak hazırladığı nöro politik araştırmaları ile desteklediği ilk eserdir.

Neuro Discover, dünyanın en gelişmiş biyometrik araştırma platformu iMotions yazılımlarının Türkiye partneridir.