Beynin çeşitli uyarıcılar karşısında otonom sinir sisteminin sempatik ve parasempatik dalları vasıtasıyla bedende oluşturduğu istemsiz tepkimelerden biri de kalp ritmindeki değişikliklerdir. Otonom sinir sisteminin sempatik dalı kalp ritmini artırırken, parasempatik dalı kalp ritmini azaltarak bedensel fonksiyonlarımızı düzenler. Limbik bölgedeki hipotalamus ve beyin sapı birlikte çalışarak kalp ritmini düzenleyen temel alanlardır. Elektrokardiyografi (EKG) ve fotopletismografi (PPG) gibi yöntemlerle tespit edilen kalp ritmi, nöro pazarlama araştırmalarında stres/rahatlama ve negatif/pozitif duygu durumlarının kontrolü amacıyla değerlendirilir. Örneğin testere dişli diye tabir edilen çok yüksek inişlerin ve çıkışların olduğu kalp ritmi grafikleri stres ve negatif duyguları yansıtabilirken, daha yumuşak dalgalanmalar rahat ve pozitif durumları ifade eder. Kalp ritmi, duygusal süreçlere dair önemli bir veri kaynağıdır. Bir korku filminin analizinde stres düzeyinin artması faydalı olabilir ancak pazarlama uyaranlarının stresi artırması negatif etkiler doğurabilir.

Kaynak: Erdemir, Kılınç Orhan., Yavuz, Ömer. (2016) Nöro Pazarlamaya Giriş. İstanbul: Brand Map. sf: 115

Nöro Pazarlamaya Giriş kitabımızı temin etmek için tıklayınız:  http://www.noropazarlama.net/