Neuro Discover, yapılan araştırmanın amacına uygun olarak farklı nörobilim araçları kullanmaktadır. Tümü kendi envanterimizde olan en son teknolojiye sahip cihazlarımız, teknolojik gelişmeler dahilinde sürekli olarak güncellenmektedir. Kullandığımız yazılımlar ise neuro marketing araştırmalarında dünyanın saygın üniversitelerinin consumer neuro science ve neuro marketing araştırmalarında kullandığı biometrik data toplama, senkronizasyon ve analiz yazılımlarıdır.

Araştırmalarımızda, beyin dalgaları aktivitesi, gözbebeği hareketleri, cilt iletkenliği, yüz ifadelerinin tanımlanması ve nabız ölçümleri eş zamanlı olarak kaydedilip değerlendirilmektedir. Bu ölçümlemeler sonucunda hedef kitlenin milisaniye ölçeğinde bilinçaltı ve bilinç düzeyindeki dikkat, duygusal etkileşim, heyecan, sevinç, üzüntü, kaygı, şaşırma, korku, kafa karışıklığı gibi duyguları belirlenmektedir. Yapılmış ya da yapılacak pazarlama veya siyasal iletişim çalışmalarında kitlelerin üzerinde etkili olan bu faktörler analiz edilip ve iletişim stratejileri şekillendirilmektedir.

Neuro Discover, bünyesindeki nöro bilim, psikoloji ve iletişim uzmanlarının oluşturduğu danışma kurulu ile çalışmalarını desteklemekte ve geliştirmektedir.

Neuro Discover, Etik Değerler gereği 18 yaşından küçükleri velilerinin izni olmadan araştırmalarda kullanmamaktadır.

Beyin EEG

Beyinde nöronların beta, alfa, teta, delta elektriksel dalgaları ölçülerek bilinçaltı ve bilinç düzeyindeki duygusal tepkiler belirlenir ve yorumlanır. Bir uyarıcıya karşılık oluşan belirli duygu türleri her insanda beynin aynı bölgesini harekete geçirir. Buna istinaden oluşturulan metodoloji ile belli duygular EEG yöntemi ile belirlenebilir. (bkz. EEG)

Eye Tracking (Göz Tarama ve İzleme)

Gözbebeğinin hareketlerinin milisaniye hızında ölçümlemesi ile uyarıcıda bakılan noktalar kapsamlı bir şekilde kaydedilip detaylı analizi yapılır ve yorumlanır. Neuro Discover, EEG analiziyle senkronize edildiğinde bilinçaltı tepkilerin tam olarak nereye bakıldığında oluştuğunu göstererek en sağlıklı sonuca ulaştırır. (bkz. Eye Tracking)

FACS (Yüz İfade Tanımlama)

Çeşitli uyarıcıların karşısında belirli bir kişi veya örneklem grubuna ait kişilerin profil görüntülerindeki duygusal tepkimelerin analizi ve yorumlanması yapılır. Neuro Discover, Paul Ekman’ın oluşturduğu “Facial Action Coding System” metodolojisine dayanan yöntemle analizlerini gerçekleştirmektedir. (bkz. FACS)

Kalp Ritmi

İnsan vücudunun uyarıcılara karşı verdiği ve kontrol edilemeyen tepkimelerden kalp ritmi kontrolü diğer tüm yöntemlerle birlikte kullanılır. (bkz. Heart Rate)

Deri İletkenliği (GSR Elektrodermal Tepkime)

Beynin bilinçdışı düzeyde tepkime verdiği derimizdeki ter bezlerinin fonksiyonu, beynin motor tepkimeleri üzerindeki uyarıcı şiddetinin belirlenmesinde kullanılır. Uyarıcıya istinaden ciltteki ter bezlerinden elde edilen elektrodermal aktivite ile bilinçdışı uyarılma düzeyini ortaya çıkartılır. (bkz. Skin Conductance)

noro_pazarlama_anket Anket Sistemi

Anket sistemi, amacı ve uygulaması açısından geleneksel araştırma yöntemlerinden farklı olarak nöromarketing araştırmalarına katılan deneklerin beyana dayalı soruları cevaplama anındaki nörometrik ve biometrik ölçümlemelerinin yapılmasını sağlayan özel bir sistemdir. Bu sayede deneklerin hangi soruya nasıl bir bilinçaltı tepkisi verdiği gözlemlenmektedir.