TÜRKİYE’DE İLK!


Neuro Discover
‘ın araştırma yaklaşımı dijital dünyanın dinamik bir uyarıcı olarak test edilmesini sağlamaktadır. NeuroWeb™ ister e-ticaret sitesi ister içerik sitesi ister kurumsal bir site olsun web site tasarımları ve içeriklerin kullanıcı dostu olup olmadığının tespitini amaçlar. Ziyaretçilerin bilinçaltı ve bilişsel aktivitelerinin ölçümlenerek UX (User Experience) tasarımına özel tamamen kanıtlanabilir, nörometrik ve biometrik tekniklerin kullanıldığı bir araştırma metodudur.

Özellikle gelir odaklı web sitelerinde tasarımdaki içerik, buton, banner vb. alanların tasarımları ve yerleşimi hem ziyaretçileri doğru alana yöneltmek hem de aradıklarını bulabilmeleri için büyük önem arz eder. Oysa günümüzde bir çok web sitesinde şık görünen tasarım hataları bulunmaktadır. Neuro Discover bu problemleri belirlemek için NeuroWeb™ metodolojisini sunmaktadır.

NeuroWeb™ ziyaretçilerin göz hareketlerinin izlendiği, beyin EEG verilerinin analiz edildiği, mouse hareketlerinin ve okuma metriklerinin senkronize olarak değerlendirildiği ve yorumlandığı bir metodolojidir. Denek olan ziyaretçiler belirlenen süre içerisinde canlı (online) sitede gezinmekteyken tüm bilgileri milisaniye hızında kaydedilmektedir.

Elde edilen bilgilerin en önemlileri ise şunlardır:

  • Ziyaretçilerin sırayla odaklandığı alanlar
  • Ziyaretçilerin gözden kaçırdıkları alanlar
  • Ziyaretçilerin odaklandıkları noktada ne kadar süre ile kaldıkları
  • Ziyaretçilerin odaklandıkları noktada bilinçaltında hangi duyguları hissettikleri
  • Ziyaretçilerin mouse hareketleriyle sitedeki etkileşimleri

NeuroWeb™ araştırmalarında her proje müşteriye özel olarak tasarlanır ve değerlendirilir. Sonuçlar doğrultusunda özellikle aşağıdaki alanlarda optimizasyon önerileri sunulur.

  • İçerik alanlarının ziyaretçi odaklı etkinliği
  • Logo, banner vb alanların ziyaretçi odaklı etkinliği
  • Menü ve butonların ziyaretçi odaklı etkinliği

NeuroWeb™ araştırmalarıyla elde edilen sonuçlar Google Analytics benzeri site istatistik verilerinden bağımsızdır. Tıklama analizlerine değil göz hareketleri ve beyin dalgalarına dayanan bir yöntem olan NeuroWeb™, tıklamaya dayanan analizlerin ikamesi değildir.

NeuroWeb™ araştırmaları Dijital Pazarlama uzmanı Yılmaz Bozan‘ın danışmanlığıyla yürütülmektedir.