neuro_sens

Araştırma Yaklaşımı

NeuroSens™ tat, ses ve kokunun beyinde yarattığı aktiviteyi analiz ederek özellikle pazara sürülmeden önceki süreçte olan gıda, temizlik ve kozmetik markalarının ve müzik piyasasındaki sanat eserlerinin bilinçaltı ve bilinç düzeyindeki etkinliğini araştırmaktadır.

Bir ürünün hedef kitlesi itibariyle ne derece lezzetli bulunduğu, kokusunun bilinçaltı etkisi, beyin EEG analizleriyle kantitatif olarak belirlenmekte ve raporlanmaktadır.

Hedefler

  • Ürün yaşam eğrisinin, diğer koşullar hariç, vadesini uzatmak
  • Lezzet unsuru açısından rakiplerle kıyaslamasının yapılması
  • Koku faktörünün ürün için öncelikli değere sahip olduğu durumlarda alternatif kokuların, duygusal etki düzeyinin belirlenmesi
  • Şarkı, jingle vb. seslerin duygusal etki düzeyinin belirlenmesi