TÜRKİYE’DE İLK!

Neuro Politics™ bilinçaltı algılar ve siyasal iletişim arasındaki etkileşimi araştıran bilimsel bir yöntemdir. Metodolojisi Neuro Discover tarafından Türkiye’deki siyasi yapıya özel olarak tasarlanmış olan NeuroPolitics™ siyasetçilerin, siyasi partilerin ve seçim sistemiyle karar alıcı noktalara gelecek kişi veya grupların hedef kitleleri üzerindeki bilinçaltı etkilerini ölçer, değerlendirir ve kitleler ile adayların etkileşimindeki verimliliği beyin aktiviteleri ile gözlemler.

Siyaset bilimi, davranış genetikleri, psikoloji ve nöro bilimin kombine edilmesi ile çalışan bu yöntem özellikle siyasi kararların ve söylemlerin, kitlelerin bilinçaltına olan etkisi, siyaset adaylarının bilişsel seviyelerinin değerlendirilmesi gibi alanlarda kullanılmaktadır.

Neuro Politics, dünyada ilk olarak 1979 yılında Amerikalı nöropsikolog Roger Wolcott Sperry tarafından yapılan deneyle literatüre girmiştir. O günden bu yana açıklandığı kadarıyla başta A.B.D. olmak üzere Rusya, Brezilya, Meksika, Polonya, Arjantin, İspanya, El Salvador, Kosta Rika gibi bir çok ülkede siyasetçiler, siyasi partiler, strateji merkezleri ve siyaset enstitülerinde faydalanılan bir araştırma yöntemidir. Kamuya açık olmayan bu araştırmalar özellikle seçim kampanyaları ve siyasal iletişim çalışmalarının, seçmenlerin bilinçaltı algılarına göre optimize edilmesinde kullanılmaktadır.

NeuroPolitics™ araştırmaları Türkiye’de sadece Neuro Discover tarafından yürütülmekte ve gizlilik politikası gereği kamuoyuna ve 3. taraflara açıklanmamaktadır.

NeuroPolitics™ araştırmalarının en çok uygulandığı alanlar:

  • Siyasi söylemlerin kamuoyu veya belli bir kitle üzerindeki bilinçaltı algı analizi
  • Siyasi görsel iletişim kampanyalarının (TV reklamı, açıkhava, ilan vb.) bilinçaltı algı analizi
  • Politikacıların seçmenler üzerindeki bilinçaltı duygusal etki analizi
  • Karar verici pozisyonuna getirilecek adayların bu konuma uygunluğunun bilişsel analizi
  • Kamu spotları vb. sosyal sorumluluk ve bilinçlendirme kampanyalarının bilinçaltı algı analizi