Araştırma Yaklaşımı

NeuroPack™ ambalaj testlerinde bilinçaltı ve bilinç seviyesinde dikkat, dugusal ilgi ve satınalma motivasyonuna dair değerler üzerinden incelemeler ve kıyaslamalar yapılmaktadır. Bu değerler katılımcıların anket sorularına verdikleri beyanlarla da karşılaştırılmaktadır. Bu açıdan multidisipliner bir çalışma olan Neuro Pack™ araştırması subjektif ve yanıltıcı beyanlardan ziyade bilimsel ve ölçülebilir nöro bilim teknikleri ve %1’den daha düşük bir hata payı ile ambalajların etkinlik seviyesini ortaya koymaktadır.

NeuroPack™ testleri hem ambalaj görselleri hem de ürünlerin raf yerleşimi üzerinden yapılmaktadır. EEG ve eye-tracking datalarının senkronize olarak ele alındığı bu araştırma ile alternatifler arasında en etkili ambalaj 3 gün gibi kısa bir sürede belirlenebilmektedir.

Neuro Discover‘ın NeuroPack™ araştırmalarında ortaya koyduğu en büyük farklılık ise satın alma motivasyonuna dair EEG değerlerinin kullanılmasıdır. Bu sayede bir ambalajın sadece dikkat çekmesi ve ilgi oluşturması değil satın alma isteğine dair güdüleyici etkisi de tespit edilmektedir.