“Reklam için harcadığım paranın yarısı boşa gidiyor. Sorun şu ki, hangi yarısının boşa gittiğini bilmiyorum.”

Neuro Discover‘ın sunduğu NeuroMedia™ araştırmaları, görsel pazarlama iletişimi unsurlarının izleyici hedef kitle üzerindeki tüm nörolojik etkileşimleri analiz eden bir puanlama ve optimizasyon sistemidir. İnsan beyni verdiği bilinçaltı kararlarını hem beyinde hem de vücudun farklı bölgelerine değişik sinyallerle iletmektedir. Tamamen biometrik ölçümlemelere dayanan NeuroMedia™ araştırmalarında projenin kapsamına bağlı olarak nörolojik beyin EEG dalgaları, göz bebeği hareketleri, cilt iletkenliği, nabız, yüz ifadelerinin analizi gibi teknikler kullanılmaktadır.

NeuroMedia™ araştırmaları ile amaçlanan, izleyicilerin sözlü beyanları değil tamamen bilinçaltı ve bilinç düzeyindeki milisaniye hızında duygusal etkileşimlerini belirlemektir. Bilinçaltı, en fazla 200 mili saniye içerisinde herhangi bir duruma karşı reaksiyon verebilir. Bu reaksiyon tamamen düşünmeden verilen, bilinçaltı kararlarımızın bir yansımasıdır. İnsanlar hayat boyunca verdikleri kararların %90’ını bilinçaltı etkisiyle vermektedirler. Bu sebeple bir markanın veya bir mesajın bilinaltına işlenmesi satın alma davranışlarımızı etkileyen yegane unsur olmaktadır. NeuroMedia™ tam bu noktada pazarlama iletişimi ile verilmek istenen mesajın, senaryonun veya hikayenin bilinçaltında gerçekleşen ilgi ve duygusal tepkimelerini tespit etmektedir. Tespit edilen analizler, tüketici kararlarının temelini oluşturmaktadır.

NeuroMedia™ nöro pazarlama araştırmalarını diğer geleneksel araştırma yöntemlerinden (pre-test,post-test, focus grup, anket vb.) ayıran en önemli unsurlar şunlardır:

 • Sözlü beyana dayanmaz.
 • Deneklerin bilinçaltı ve bilişsel tepkimelerine dayanır.
 • Deneklerin yalan ve çeşitli dış etkenler sebebiyle söylemlerini manipüle etmelerine imkan tanımaz.
 • Deneklerin kelimelerle ifade edemedikleri duygularını belirler.
 • Deneklerin görsel bir pazarlama iletişimi materyaline olan genel ve milisaniye süresindeki
  • dikkat düzeyini,
  •  duygusal etki düzeyini,
  •  motivasyon düzeyini,
  •  stres düzeyini belirler.


NeuroMedia™
nöro pazarlama araştırmaları aşağıdaki pazarlama iletişimi araçları için uygulanabilir:

 • Televizyon reklamları (yayına girmeden önce)
 • Televizyon reklamları (storyboard animasyon aşamasında)
 • Gazete ilanları
 • Açıkhava ilanları
 • Dergi ilanları
 • Ambalaj tasarımları (bakınız NeuroPack™)
 • Web site tasarım opzimizasyonları (bakınız NeuroWeb™)
 • Ürün tat, koku vb. deneyim testleri (bakınız NeuroSens™)
 • Satış noktası verimlilik analizi (bakınız NeuroShopper™)


NeuroMedia™ nöro pazarlama araştırmaları, kreatif ekipler ve reklam ajanslarına alternatif tasarımlar arasından en etkili projeyi belirlemeleri için çok değerli bir bilinçaltı içgörüsü sağlamaktadır.