Markaları ve markalaşmayı anlamak, nöropazarlama araştırmalarının temel çalışma alanıdır. Markalar, zihinlerde fikirler inşaa eder ve bu fikirlerin diğer fikirlerle bağlantı kurmasını sağlayarak güçlenir. Bir markanın fikirlerle derin bir etkileşime girmesi tüketicilerin zihninde zirveye yerleşmesini sağlar. Bu da uzun süreli belleğe etki eden güçlü bir iletişim ile mümkündür. Nöro pazarlama araştırmalarında, marka deneyimine yönelik araştırmalar markaya özel olarak şekillendirilir. Genel olarak logo, sloganlar, key visual’lar, ürün-marka ilişkileri, farklı mecralardaki etkiler üzerine bellek ve güdüleme etkileri incelense de markaların ihtiyacı olan cevaplara göre özel incelemeler de yapılabilmektedir. Bu araştırmaların kalitatif araştırmalarla desteklenmesi, markalar için daha geniş bir içgörü elde edilmesini sağlamaktadır. Neuro Brand araştırmaları markaların ihtiyaçlarına göre şekillendirilen geniş kapsamlı araştırmalardır.